Taloyhtiölle rakennettiin 7 latauspistettä autokatokseen, yksi jokaiselle asunnolle. Kohteeseen hankittiin uusi sähköliittymä sekä uusi pääsähkökeskus, johon latauslaitteet liitettiin. Sähkökeskuksessa on lähtövaraukset seitsemälle lisälatauslaitteelle. Taloyhtiö vastaa itse kulutetun sähkön seurannasta sekä osakkaiden laskutuksesta.

Latauslaitteet on varustettu älykkäällä kuormanohjauksella, jolloin varmistetaan pääsulakkeen kestävyys, vaikka kaikkia latauslaitteita käytettäsiin samaan aikaan.