ÄLYKÄS KUORMANHALLINTA SÄHKÖAUTON LATAUKSEEN

Lataat sitten kotona tai työpaikalla on tärkeää huomioida sähköjärjestelmän kapasiteetti ja suojata kiinteistön pääsulakkeet. Älykäs kuormanhallinta minimoi tai eliminoi kiinteistön sulakkeen palamisriskin ja maksimoi samalla latausaseman tehon ja latausnopeuden.

Näin kuormanhallinta toimii

Kuormanhallinta huomioi sähköjärjestelmän ja pääsulakkeiden käytettävissä olevan kapasiteetin ja jakaa sen kulloinkin käytössä oleville latausasemille. Näin käyttäjä saa latausasemasta aina maksimaalisen tehon ja käytöstä tulee sekä turvallista että tehokasta.

Latausasemien kuormanhallinnan hyödyt

  • Suojaa sekä pääsulakkeita että sähköliitäntää. Käyttäjän tai kiinteistön omistajan ei tarvitse huolehtia järjestelmän ylikuormittumisesta.
  • Sähköjärjestelmän ja latausaseman maksimaalinen hyöty toteutuu. Latauksen keskiteho on huomattavasti korkeampi.
  • Mahdollistaa useamman auton liittämisen samaan sähköjärjestelmään.
  • Mahdollistaa latausasemien lisäämisen myöhemmin, ilman suuria muutoksia.

Kuormanhallinta taloyhtiöissä ja yrityksissä

Kaikissa meidän asennuksissamme Taloyhtiölle ja yrityksille kuormanhallinta on pitkälti vakiovarustus, koska näissä paikoissa on usein käytössä jaetut sähköjärjestelmät johon ajan myötä tulee monta latauspisteistä saman latausryhmän alle.
Ilman kuormanhallintaa lataustehoa joudutaan rajoittamaan pieneksi varmuuden vuoksi, joten suuri osa vapaasta olevasta tehosta jää usein hyödyttämättä. Tai joudutaan suurentamaan pääsulakkeet, jotka aiheuttavat huomattavasti suuremmat kuukausikustannukset verkkoyhtiölle, mikä ei ole taloudellisesti järkevää.
Esimerkiksi taloyhtiössä on meikein mahdotonta ottaa käyttöön 11 – 22 kW tehoiset latausasemat ilman kuormanhallintaa. Miten kuorman hallinta käytännössä toteutetaan riippuu hieman latausasemista ja latausverkosta, joten tämän erittelemme tarkemmin ratkaisuehdotuksissamme.

Kuormanhallinta omakotitalossa

Omakotitaloissa kuormanhallinta on lisävaihtoehto, jota käytetään, jos sähköjärjestelmä ja pääsulakkeiden kuormitus lisääntyy merkittävästi tai halutaan varmistaa, että pääsulakkeet varmasti kestävät aseman lataustehon. Erityisesti taloissa, joissa on sähkölämmitys, sähkösauna ja induktioliesi, kuormanhallinta on hyvä vaihtoehto.

Omakotitalojen latauksen kuormanhallintaa varten kiinteistön sähkökeskukseen liitetään erillinen kulutusmittari, joka mittaa kiinteistön muun kulutuksen. Latausasema säätää autolle annettavaa lataustehoa käytettävissä olevan kapasiteetin mukaan siten, että kiinteistön muu sähkönkulutus (lämmitys, liesi, sauna jne.) on aina etusijalla pääsulakkeiden ollessa suojattuna.

Omakotitalossa kuormanhallinta on erityisen tärkeää, jos ladattavia autoja on taloudessa useampia.