TUKEA SÄHKÖAUTON LATAUSINFRAN RAKENTAMISEEN

Sähköautoilun ja latausmahdollisuuksien edistämiseksi taloyhtiöissä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää taloyhtiöille tukea sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Kuka voi hakea tukea?

Asuinrakennuksia omistavat taloyhtiöt tai yhteisöt sekä mainitun yhteisön omistamat pysäköintiyhtiöt, sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Tukea voi hakea projekteihin, jotka täyttävät ARAn asettamat infravaatimukset. Vaatimuksiin kuuluu mm. vähintään viiden latauspaikan rakentaminen kerrallaan (tai kaikille paikoille, mikäli yhtiössä ei ole viittä autopaikkaa) ja että rakennettava latausteho on vähintään 11 kW.

Tuen määrä

Vuonna 2022 tuen määrä on 35 % hyväksytyistä kustannuksista, maksettava maksimisumma on noin 90 000 €. Hyväksyttyihin kustannuksiin kuuluvat sekä materiaali- että työkustannukset. Yhtiö voi hakea tukea myös latausasemien osalta, mikäli asemat jäävät yhtiön omistukseen.

Korttelilatauksen ratkaisut ja ARA-tuki.

Korttelilatauksen ratkaisut ja infrarakentaminen täyttävät kaikki vaatimukset taloyhtiön ARA-tuen saamiseksi. Sekä tuen hakeminen että nostaminen on sujunut asiakkailtamme vaivattomasti.

Taloyhtiön on haettava ARA-tukea oma-aloitteisesti, mutta olemme asiassa mielellämme avuksi.

Lue vaatimuksista lisää ARAn verkkosivuilta.