Elbilen är billig i drift!

När man väl investerat i en elbil och en laddstation är driften mycket förmånlig, speciellt om man laddar elbilen hemma eller på jobbet. Därför rekommenderar vi starkt att husbolag, företag och privatpersoner installerar en ändamålsenlig laddstation i hemmet eller på jobbet. Så kan man alltid ladda bilen där det är som mest kostnads- och tidseffektivt!

Energikostnaden för att köra elbil

Om du laddar elbilen hemma (egnahemshus eller husbolag) brukar man i regel räkna med att det kostar cirka 0,13 – 0,14 €/kWh att ladda bilen. En elbil förbrukar i genomsnitt 15–20 kWh per 100 km körsträcka. Det innebär att det i förbrukad energi kostar cirka 2,60 € per 100 km att köra elbil.

Jämförelse i driftkostnad mellan elbil och bensindriven bil

För att ge en bättre överblick över hur förmånlig elbilen är i drift har vi gjort en jämförelse över energi och bränslekostnaderna mellan elbil och bensindriven bil i medeltal per månad.

Beräkningarna är gjorda med medeltalet för finländarens körsträcka, cirka 15 000 km per år, eller 1 250 km per månad.

För beräkningen har använts följande antaganden:

Elpris / kWh: 0,13 €
Bensinpris / liter: 1,80 €

BensinEl
Medelförbrukning6 l20 kWh
Driftkostnad per 100 km12,60 €2,60 €
Totalförbrukning per månad (1 250 km)75 l250 kWh
Driftkostnad per månadca 135 €ca 32,50 €
Omkostnader (t.ex. husbolag)0 €10 €
Totalkostnad per månad135 €42,50 €