Ladda på jobbet

Ladda elbilen under arbetsdagen

Elbilarnas antal ökar hela tiden och goda laddningsmöjligheter är en förutsättning för att köra elbil. Att kunna ladda bilen under arbetsdagen är därför viktigt.

Elbilarnas antal ökar hela tiden och goda laddningsmöjligheter är en förutsättning för att köra elbil. Att kunna ladda bilen under arbetsdagen är därför viktigt.

husbolag_vara_losningar_banner

ALTERNATIV FÖR LADDNING AV ELBILEN PÅ JOBBET​

Beroende på företagets möjligheter och preferenser finns det olika sätt att erbjuda laddning till arbetstagarna.

ARBETSFÖRMÅN​

Arbetsgivaren erbjuder laddning som arbetsförmån och står därmed för laddningskostnaderna, men avdrar förmånens beskattningsvärde på 30 €/mån från lönen. Därmed behövs ingen skild mätning av den använda energin.

AUTOMATISK BETALNING​​

Företaget installerar smarta laddstationer med energimätning och identifiering så att man kan fakturera de faktiska energikostnaderna direkt till användaren.

VIRTA LADDSYSTEM​

Med Virtas automatiska laddsystem är laddningen, energimätningen och betalningen automatiserad, vilket är ytterst smidigt för både arbetsgivaren och användaren.

Vi ger gärna tips och rekommendationer på vilket system som lämpar sig för er!

Viktigt att tänka på då man vill erbjuda laddning på jobbet​

Behovet ökar med tiden

Redan från början är det viktigt att tänka på helheten och framtiden. I nuläget klarar man sig säkert med färre stationer, men systemet bör planeras så att det går att utvidga för framtida behov.

vem laddningen är till för

Är laddningen till för endast arbetstagarna eller också för kunder och andra besökare? Vill du erbjuda kunderna laddning rekommenderar vi Virtas allmänna stationer som du kan läsa om här:

Att ladda på jobbet är en förmån​

Står företaget för laddningskostnaderna är det en beskattningsbar naturaförmån. Betalar arbetstagaren för laddningen måste man mäta och fakturera den faktiska använda energin av användaren.

KONTAKT

Jonas Hägglund

Försäljning & marknadsföring