Kvartersladdning – över 100 års erfarenhet av energilösningar

Kvartersladdning Ab har vuxit fram från Raseborgs Energis och N3M Powers gemensamt utvecklade tjänst för laddning av elbilar.

Tillsammans har företagen över 100 års erfarenhet av byggande av elnät och -infrastruktur. Båda bolagen har även lång erfarenhet av att planera, installera och upprätthålla laddningsstationer i Finland. Genom att anlita Kvartersladdning kan du vara säker på arbetet utförs med kunskap och omsorg.

Två kunniga aktörer ger dig mer erfarenhet och bättre tjänster.
Vi kan el och laddningslösningar, och håller vad vi lovar!

Vi erbjuder olika lösningar för laddning av elbilen och allt från planering till installation och helhetstjänster för husbolag, företag och privatpersoner. Våra egna montörer garanterar bästa slutresultat. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är hela västra Nyland.

Vår mission

Lättare laddning – Alla inblandade parter erbjuds ett lättare sätt att investera i och använda laddning för elbilar.

Vision

Varje elbil laddas tryggt, säkert och effektivt med ändamålsenlig utrustning.

Vår värdering

Vi strävar till att vara Finlands pålitligaste elbilsinstallatör och söker alltid den bästa lösningen för våra kunder. Vi säger vad vi tycker och gör som vi säger!

Ägarna bakom bolaget

Raseborgs Energi är det lokala energibolaget i västra Nyland och har betjänat sina kunder i över 110 år. Till Raseborgs Energis basverksamhet hör fjärrvärme, elnät och elförsäljning. Till verksamheten hör också entreprenader och installation av solpaneler, LED-belysning och elbilsladdning.

N3M Group är ägaren bakom N3M Power som är en modern och flexibel el- och datanätsentreprenör grundad år 2006. Bolaget utför även planering och installation av LED-belysning och elbilsladdning. Företagets verksamhetspunkter finns i Karis, Lojo och Borgå.

Karis Telefon AB är det lokala telefonbolaget som grundades 1920, med målsättningen att ge regionen fungerande telefonförbindelser. Bolaget som ägs av sina abonnenter erbjuder ICT-tjänster åt konsumenter, företag, samfund och operatörer. Sedan 2008 har bolaget fokuserat på fibertjänster samt byggande av fibernät i Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.