VARFÖR BÖR JAG ANVÄNDA EN LADDSTATION TILL LADDNING AV ELBILEN?

En fungerande laddlösning för hemmabruk är en förutsättning för att kunna använda bilen smidigt. Eftersom elbilen till största del laddas då den står parkerad hemma, till exempel oövervakat över natten, behövs rätt utrustning. Med korrekt utrustning kan du vara säker på att laddningen sker tryggt och effektivt. Nedan ger vi våra råd för dig som ska börja ladda din elbil hemma.

Olika sätt att ladda elbilen hemma

Type 2-laddning är i dagens läge det standardiserade sättet att ladda elbilar. För att ladda med typ 2-uttag installeras en fast laddstation i hemmet. Den uppfyller alla eltekniska krav liksom säkerhetskrav.

Vägguttag eller stickkontakt (även kallat schuko) ses ofta som ett lätt och förmånligt sätt att komma i gång med laddningen av elbilen hemma. Detta laddningssätt har dock sina begränsningar och säkerhetsrisker.

Elsäkerhet och laddeffekt vid hemmaladdning

En typ 2-laddstation installeras med egna säkringar och ett felströmskydd så att laddningen är trygg för både laddaren och fastigheten.

Genom att använda en typ 2-laddstation kan du ställa in laddhastigheten enligt både fastighetens och laddstationens kapacitet. Normalt brukar laddhastigheten hemma variera mellan 3,7 kW (1x16A) och 22 kW (3x32A). En högre laddeffekt kräver oftast att dynamisk effektreglering installeras för att skydda elsystemet och fastighetens huvudsäkringar. Mer om detta kan du läsa i vår artikel smart effektreglering.

Den allmänna rekommendationen är att vägg- eller stickkontakt inte används över två timmar i sträck. Det är dock allt för kort tid för att hinna ladda en elbil. Används vägg- eller stickkontakt till laddning skall laddhastigheten begränsas till 8A (1,8 kW), det vill säga betydligt lägre effekt än vad du kan ladda med från en korrekt typ 2-station. Att ladda en elbil full med denna hastighet kan ta upp till 36 timmar, vilket gör att det finns en risk för överhettning och andra skador.

Med tanke på el- och brandsäkerhet är det viktigt att du följer allmänna rekommendationer vid laddningen.

Laddhastighet och laddtid vid hemmaladdning

För en laddstation varierar laddeffekten vanligtvis mellan 3,7 och 22 kW för hemmabruk, vilket betyder att bilen tar emot cirka 20 – 120 km i körsträcka under en timmes laddning. Med en korrekt laddstation hemma laddar du i regel en elbil från tom till full på allt mellan 3 och 12 timmar beroende på laddeffekten.

Används ett vägguttag eller en stickkontakt bör laddeffekten begränsas till 1x8A (1,8 kw), vilket betyder att bilen tar emot cirka 10 km i körsträcka under en timmes laddning. Om bilen laddas ute vid minusgrader kan denna effekt och laddhastighet vara ännu lägre. Att ladda elbilen från vägg- eller stickuttag från tom till full tar ungefär 6–10 timmar för en elhybrid och upp till 40 timmar för en hel-elbil.

Översikt

Laddningen av elbilen kräver antingen lång tid eller rätt så höga laddeffekter, vilket vid felaktig användning kan göra laddningen till en säkerhets- och brandrisk. Genom att installera och använda en ändamålsenlig laddstation kan du vara säker på att laddningen sker tryggt, säkert och effektivt, eftersom både elkabel och laddstation dimensioneras för ändamålet och behövlig skyddsutrustning såsom felströmskydd och säkringar installeras.