FAQ

Vi erbjuder olika lösningar för olika objekt enligt kundernas önskemål och behov. Om du inte på förhand vet vad du är ute efter är det enklast om du kontaktar oss per telefon, e-post eller genom kontaktformuläret. Så hjälper vi dig att komma igång!

Man kan ladda bilen från vanliga vägguttag, men det rekommenderas inte, speciellt inte om laddningen varar över två timmar (vilket den oftast gör). Laddning från vägguttag är ineffektivt och i värsta fall en elsäkerhets- och brandfara. Till exempel kan det ta över 36 timmar att ladda en helelbil från tomt till fullt batteri då den laddas från ett vägguttag. Att ladda en hybridelbil tar 6–10 timmar.

I regel installerar vi stationer med en laddeffekt på 11–22 kW. Den verkliga laddeffekten beror på flera aspekter, till exempel stationens inställningar, tillgänglig effekt och effektreglering, bilens förmåga att ta emot laddning samt temperaturen och laddnivån på bilens batteri. Med Kvartersladdnings stationer laddar man i regel en tom elbil full på 4–8 timmar och en tom hybrid på 3–6 timmar.

Den tillräckliga laddeffekten beror på många aspekter, men främst på användarens egna körvanor och hur länge bilen laddas. Vi rekommenderar att man använder en korrekt laddstation med minst 16 A laddeffekt för att säkerställa att bilen får tillräcklig effekt.

Elbilsladdningen använder en betydande laddeffekt och har i många fall den största enskilda effekten av alla elapparater hemma (i många fall dubbelt mer än en elbastu!). Därför är det viktigt att kontrollera den tillgängliga effekten i fastigheten och vid behov antingen begränsa laddeffekten eller använda effektreglering. Detta är speciellt viktigt i husbolag där flera bostäder delar samma elsystem och huvudsäkringar. För husbolag installerar vi effektreglering som standardutrustning.

Du kan ladda vilken hybrid eller helelbil som helst med alla våra stationer. Effekten på laddstationen anger endast maxeffekten på laddning (11–22 kW), men du kan även ladda med lägre hastighet från samma station. Vi rekommenderar därför att du skaffar en ordentlig laddstation som fungerar korrekt och effektivt både för hybrider och helelbilar. Så har din laddstation tillräcklig effekt även om du byter bil.

Vi erbjuder två års garanti för alla våra laddstationer och installationer. Den förväntade livslängden är betydligt längre (runt 10 år). Livslängden beror även på installationsplatsen och användningssättet.

Laddar du bilen hemma (egnahemshus eller husbolag) brukar man i regel räkna med att det kostar 13–14 c/kWh att ladda bilen. En elbil förbrukar i genomsnitt max 20 kWh / 100 km körsträcka. Det innebär att det i förbrukad energi kostar cirka 2,60 € per 100 km att köra elbil.