Våra tjänster

Bästa lösningen för dig

Vår målsättning är att hjälpa alla husbolag hitta den mest optimala lösningen, så att ni kan investera i en trygg, effektiv och smidig laddning för elbilar. Låt oss hjälpa ditt husbolag att sova tryggt.

Våra tjänster, från fjärrkartläggning till offertgivning, är avgiftsfria. Det betyder att det är helt riskfritt för ert bolag att komma igång med planeringen av er laddningslösning, en lösning som är trygg och effektiv lång tid framöver.

husbolag_vara_losningar_banner

VÅRA LÖSNINGAR FÖR HUSBOLAG

Nedan hittar du en överblick av våra tjänster för husbolag.
Kontakta oss så kan vi tillsammans hitta den bästa lösningen för just ert bolag!

Kvartersladdning

Laddningen som helhetstjänst​

Bolaget investerar i laddningsinfrastrukturen och stationerna.
Laddstationerna kopplas till Kvartersladdnings egen elanslutning eller förbrukningsplats.
Kvartersladdning ansvarar för underhåll, elkostnaderna och faktureringen till slutanvändaren.

Lämpar sig för

 • Alla husbolag, men speciellt stora bolag​
 • Bolag som vill automatisera laddtjänsten och betalningen​
 • Speciellt bolag med auktionärsägda bilplatser​

Fördelar

 • Bekvämt och tryggt för bolaget – orsakar inte rörliga kostnader eller arbete för bolaget.
 • Transparent och tydligt – belastar inte övriga auktionärer i bolaget. ​
 • Lämpar sig för alla husbolag.

Bolagsladdning​

Gemensam laddlösning där husbolaget administerar laddningen​

Bolaget investerar i laddningsinfrastrukturen och stationerna​.
Laddstationerna kopplas till husbolagets nuvarande elanslutning eller en ny elanslutning​.
Husbolaget står för den förbrukade elen och fakturerar själv användarna internt​.
Egen mätare för varje station, manuell eller fjärravläst mätning.

Lämpar sig för

 • Små och medelstora bolag​
 • Parkeringsplatserna ägs av bolaget
 • Bolag som vill sköta faktureringen själv (på samma sätt som t.ex. vattenfakturan)​

Fördelar

 • En klar helhetslösning för bolaget​
 • Lägre månadskostnader​ tack vare husbolagets egen arbetsinsats.

Bostadsladdning​

Laddstation bakom bostadens egna elmätare​

Laddstationen kopplas direkt till bostadens egen elmätare.
Varje bostad betalar enskilt för den använda elen på sin elfaktura – ingen skild energifakturering.
Kräver kabeldragning från bostadens egen elcentral till parkeringsplatsen.

Lämpar sig för

 • Mindre husbolag (<20 bostäder).
 • Bolag där parkeringsplatserna är bostadsspecifika.
 • Elcentralen ligger nära parkeringsplatsen​.
 • Nuvarande elsystem har tillräcklig kapacitet​.

Fördelar

 • Inga administrativa kostnader (energimätning och fakturering)​.
 • Bekväm lösning för både användaren och bolaget​.

Virta​

Som Virta-partner fungerar vi som återförsäljare av alla Virta-tjänster och laddstationer. Virtas smarta laddlösningar lämpar sig för husbolag, företag och organisationer som söker ett automatiserat helhetssystem med en enda kontaktpunkt till elbilsladdningen.

Lämpar sig för

 • Husbolag som önskar gemensamma laddstationer.
 • Husbolag som vill ha kontroll över laddningen, men önskar automatisera administrationsarbetet.

Fördelar

 • Gör det möjligt att dela på laddstationer i bolaget.
 • Fullständigt automatiserad identifikations- och betaltjänst.
 • Del av Finland största laddningsnätverk – de flesta elbilsförare är Virta-kunder från tidigare.

Nyttig info

Smart
effektreglering

Vare sig du laddar bilen i husbolaget eller på jobbet är det viktigt att beakta elsystemets kapacitet och skydda fastighetetens huvudsäkringar. Med effektreglering kan du optimera elsystemet.

Kostnad för att ladda och köra elbil​

När man väl investerat i en elbil och en laddstation är driften mycket förmånlig, speciellt om man laddar elbilen hemma eller på jobbet.

Våra högklassiga laddstationer

Vi erbjuder kompletta och färdiga installationer för alla våra laddstationer.

Utnyttja
ARA-stöd​

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar upp till 35 % investeringsstöd till husbolag för investeringar i elbilsladdning. Kvartersladdnings lösningar uppfyller alla villkor för stödet.

Boka avgiftsfri kartläggning av husbolagets laddningsbehov

Första steget för husbolag är att utreda behovet av och möjligheterna till laddning i bolaget. Ett lätt sätt att komma igång är att boka Kvartersladdnings avgiftsfria fjärrkartläggning – antingen per telefon eller online på Teams.

Under kartläggningen (30–60 min) går vi igenom

 • Bolagets behov och utgångsläge, samt bolagets preliminära önskemål.
 • Kvartersladdnings möjliga lösningar för bolaget samt en kostnadsuppskattning.

*” anger obligatoriska fält

Steg 1 av 3

Datum/klockslag för möte

Ange önskad tid för fjärrkartläggningen. Vi bekräftar mötestiden per sms eller e-post följande vardag.
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Referenser

Radhusbolag, Esbo

Antal stationer: 6
Laddningseffekt: 5 x 22 kW + 3,6 kW

Till husbolaget byggdes 6 färdiga laddstationer, av vilka 5 utomhus till bilplatserna och 1 i garaget. I anslutning till…

Läs mer Radhusbolag, Esbo

Radhusbolag, Esbo

Antal stationer: 7
Laddningseffekt: 7 x 22 kW

Till husbolaget installerades 7 färdiga laddstationer, en till varje lägenhet, samt färdig infrastruktur för ytterligare 7 laddstationer. Laddstationerna anslöts till respektive lägenhets…

Läs mer Radhusbolag, Esbo

HUR GÅR PROCESSEN TILL?

Vi ser till att varje husbolag får rätt lösning.

Vi kartlägger

Vi kartlägger husbolagets behov och möjligheter. Du kan boka ett avgiftsfritt planeringsmöte med oss.

Vi planerar

Vi planerar laddsystemet enligt husbolagets behov och elsystemets förutsättningar. Vi ger våra rekommendationer för bästa möjliga helhetslösning.

Vi erbjuder​

Vi erbjuder en lösning som är helhetsmässigt förnuftig och framtidssäker. Vi ger budgetoffert eller kostnadsförslag.

Vi kartlägger objektet

Vi kartlägger ert objekt. Vi ger bindande offert avgiftsfritt.

Vi installerar

Våra egna montörer installerar allting användningsklart enligt nyckeln-i-handen-principen.

Vi hjälper​

Vi hjälper också i fortsättningen, även efter att garantitiden upphört.

VAD FÅR NI?

SÄKER, EFFEKTIV OCH SMIDIG LADDNING​

En helhetslösning som är trygg och effektiv lång tid framöver.

TEKNIKMÄSSIGT MARKNADENS BÄSTA LADDSTATIONER​

Utrustning av högsta kvalitet, tryggt, säkert och smidigt.

DYNAMISK EFFEKTREGLERING SOM STANDARD​

Optimering av elsystemet för att maximera effekten på ett säkert sätt.

UTNYTTJA VÅRT MÅNGÅRIGA KUNNANDE

Tack vare vårt kunnande och vår långa erfarenhet får du en optimal lösning för dina specifika behov.

Låt oss hjälpa ditt husbolag att sova tryggt! Vi erbjuder bästa kvalitet och mångårig erfarenhet. Det ger dig optimala, effektiva och trygga laddningslösningar.

KONTAKT