REFERENSER

Husbolagets Parkeringshall: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 30 BP + 15 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Uteparkering bostadsladdning: 10 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

Uteparkering bostadsladdning: 5 st Charge Amps Halo 11 kW kW laddstationer med effektreglering.

Publik laddning – 9 st Alfen 22 kW Korttelilataus laddstationer.

Operatörstjänst: Kvartersladdning Publik

Publik laddning – 2 st Alfen 22 kW Korttelilataus laddstationer.

Operatörstjänst: Kvartersladdning Publik

6 st Virta laddstationer.

Opertörstjänst Virta Public + Private

Husbolagets uteparkering: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 30 BP + 10 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Husbolagets parkeringshall: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 60 BP + 15 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Husbolagets parkeringshall: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 60 BP + 11 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Uteparkering: Elplanering + Elbilsladdning elnät 13 bilplatser + 4 st Alfen laddstationer.

Operatör: Kvartersladdning helhetstjänst

Husbolagets parkeringshall: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 40 BP + 26 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Uteparkering: Elplanering + Elbilsladdning elnät 20 bilplatser + 2 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

Garage med bostadsladdning: 8 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

4 st VIRTA Public laddstationer.

Operatörstjänst: Virta Public

Husbolagets Parkeringshall: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 30 BP + 15 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Laddnätverk + 6 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

Uteparkering bostadsladdning: 6 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

Ekenäs – 2 st VIRTA Alfen 22 kW.

Operatörstjänst VIRTA Private

Publik laddning – 2 st Alfen 22 kW Korttelilataus laddstationer.

Operatörstjänst: Kvartersladdning Publik

Husbolagets uteparkering: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning + 10 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Husbolagets parkeringshall: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 33 BP + 13 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Husbolagets parkeringshall: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 31 BP + 18 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Arbetsplatsladdning 8 st Alfen laddstationer.

Operatör: Kvartersladdning Private

Husbolagets parkeringshall: Elplanering + Förberedelse för elbisladdning 64 BP + 11 st alfen 22 kW laddstationer med effektreglering.

Opertörstjänst: Kvartersladdnings helhetstjänst

Parkeringshall: Elplanering + Elbilsladdning elnät 37 bilplatser + 29 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

Uteparkering: Elplanering + Elbilsladdning elnät 20 bilplatser + 2 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

Uteparkering bostadsladdning: 8 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

Elplanering + Laddnätverk +10 st GARO 22 kW laddstationer med effektreglering.

Uteparkering: Elplanering + Elbilsladdning elnät 5 bilplatser + 2 st VIRTA Private stationer .

CASE: INSTALLATIONER

Radhusbolag, Esbo

Antal stationer: 6
Laddningseffekt: 5 x 22 kW + 3,6 kW

Till husbolaget byggdes 6 färdiga laddstationer, av vilka 5 utomhus till bilplatserna och 1 i garaget. I anslutning till…

Läs mer Radhusbolag, Esbo

Höghusbolag i Lojo

Antal stationer: 2
Laddningseffekt: 2 x 22 kW

Två laddstationer installeras för husbolaget och 3 platser förbereds för ytterligare laddstationer. Laddstationerna använder Virta-systemet för identifiering och fakturering av energin.

Elen hämtas…

Läs mer Höghusbolag i Lojo

Radhusbolag, Esbo

Antal stationer: 7
Laddningseffekt: 7 x 22 kW

Till husbolaget installerades 7 färdiga laddstationer, en till varje lägenhet, samt färdig infrastruktur för ytterligare 7 laddstationer. Laddstationerna anslöts till respektive lägenhets…

Läs mer Radhusbolag, Esbo

Sarfvik Golf

Antal stationer: 6
Laddningseffekt: 6 x 22 kW

Sarfvik golf ville erbjuda sina gäster och kunder möjligheten att ladda elbilen under ett besök vid golfbanan. Bästa lösningen var därför att…

Läs mer Sarfvik Golf