Höghusbolag i Lojo

Antal stationer: 2
Laddningseffekt: 2 x 22 kW

Två laddstationer installeras för husbolaget och 3 platser förbereds för ytterligare laddstationer. Laddstationerna använder Virta-systemet för identifiering och fakturering av energin.

Elen hämtas från Kvartersladdnings nya elanslutning, så inga ändringar behöver göras i husbolagets nuvarande elsystem.