Radhusbolag, Esbo

Antal stationer: 7
Laddningseffekt: 7 x 22 kW

Till husbolaget installerades 7 färdiga laddstationer, en till varje lägenhet, samt färdig infrastruktur för ytterligare 7 laddstationer. Laddstationerna anslöts till respektive lägenhets elmätare.

Laddstationerna försågs med intelligent effektreglering, vilket säkerställer att huvudsäkringarna håller även när man använder mycket el i lägenheten samtidigt som elbilen laddas. Laddstationen styr då den lediga eleffekten till elbilsladdningen så att den övriga elförbrukningen i lägenheten alltid prioriteras (t.ex. värmen, ugnen, bastun).