Sarfvik Golf

Antal stationer: 6
Laddningseffekt: 6 x 22 kW

Sarfvik golf ville erbjuda sina gäster och kunder möjligheten att ladda elbilen under ett besök vid golfbanan. Bästa lösningen var därför att använda Virtas laddsystem där stationerna är allmänna och laddningen kan påbörjas genom att användaren identifierar sig genom Virtas app, rfid-tag eller kort.

Kvartersladdning levererade tre Chago pro laddstationer, med dubbla ladduttag var. Alla sex ladduttag har en maxeffekt på 22 kW.

Hela projektet omfattade planering, allt gräv- och elarbete, leverans och installation av laddstationerna. Kvartersladdning utförde också planeringen av laddstationernas utseende och tejpning, så att Sarfviks samarbetspartners kunde lyftas fram.