Höghusbolag i Ekenäs

Antal stationer: 10
Laddningseffekt: 10 x 22 kW

BAb Gyllene Svanen AsOy har beställt 10 laddstationer till husbolagets garage. I husbolaget finns totalt 30 bilplatser, av vilka 20 är garageplatser.

Elen till laddstationerna hämtas från Kvartersladdnings nya elanslutning. Inga ändringar behöver därför göras i husbolagets nuvarande elsystem.