St. Laurence Golf

St. Laurence Golf har nio laddningsstationer:
”Vi kunde ha dubbelt så många”

Golfklubben St. Laurence Golf finns i Lojo och har 2 000 medlemmar. Golfbanan har dessutom 55 000 starter per år på sin 36-hålsbana, där ca 20 % är gästspelare. Det är alltså gott om besökare som vallfärdar till golfbanan för att svinga sin klubbor.

– Många i dag har el- eller hybridbilar så behovet av laddstationer uppstod lite av sig självt, säger Mecki Kåhre.

Sommaren 2021 började styrelsen fundera på att erbjuda sina besökare elbilsladdning.

– Det här var ett strategiskt val och en serviceform vi vill erbjuda kunderna. Samtidigt vill vi dra vårt strå till stacken då det gäller den gröna övergången.

Efter att Mecki besökt andra golfbanor där de hade två–fyra laddstationer beslöt man att satsa på hela nio stycken i Lojo. Efter en offertrunda till ett antal olika leverantörer föll styrelsens val på Kvartersladdning.

”Firman är serviceinriktad och lätt att få kontakt med om man funderar på något.”

Hela processen, med allt från kartläggning, elplanering och installation, gick mycket smidigt. St. Laurens Golf valde också operatörstjänsterna som tilläggstjänst, vilket innebär att all enerigmätning och betalning sker via Kvartersladdnings egen app. Så inget arbete läggs på den operativa ledningen eller golfkontoret.

– Första gången behöver kunden ladda ner appen till telefonen, men sen har du den behändigt till hands nästa gång du laddar.

Antalet el- och hybridbilar ökar, liksom behovet av laddstationer

– Nio stationer är i dag för lite. På helgerna är laddstationerna alltid fullbokade. Många kommer hit från Helsingfors och är man lite längre hemifrån så behöver man ju ladda bilen.

Laddstationerna är planerade och placerade så att det enkelt går att utöka antalet laddstationer i framtiden, då antalet elbilar ökat och infrastrukturen behöver utvecklas.

LADDNINGSFAKTA

Antal stationer: 9

Laddningseffekt: 22 kW

Operatörstjänst: Kvartersladdning Publik

Vill du också installera
laddstationer på ditt företag?

KONTAKT